Agrarische veren

Agrarisch:

Vele veren vinden hun weg in de verschillende machines voor de landbouw, akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, kassenbouw, veeteelt, enz.

Dit kan verschillen van veertanden voor hooimachines tot lange spiraalveren die verwerkt worden in aardappelrooimachines.
agrarisch veren