Reclame veren

Reclame:

Veren hebben ook hun intrede gedaan in de reclame wereld, denk daarbij aan trekveren zonder ogen doen prima hun werking in de beweegbaar reclameborden. Door de wind waaien deze borden heen en weer maar door de gemonteerde veren aan de onderzijde, komen deze altijd weer netjes rechtop komen te staan.
reclame veren