Viod veren image

Duurzaamheid

VIOD IN EEN NIEUWE DUURZAME ECONOMIE

De opwarming van de aarde is een enorme uitdaging voor de wereld. De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaan moet aanzienlijk worden verminderd om klimaatverandering en de bijbehorende negatieve effecten te stoppen. In het Klimaatakkoord van Parijs hebben 200 landen afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 °C en maar liefst 1,5 °C. Als Alcomex (en dochterondernemingen) zien wij dit samen met onze stakeholders als een belangrijk onderwerp waarop wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

De uitdagingen van de energietransitie bieden kansen om van Alcomex een toonaangevend voorbeeld te maken in de verenindustrie. We kunnen slagen als we de energietransitie niet zien als het einde van een industrieel tijdperk, maar als het begin van een nieuwe en duurzame economie. We willen deel uitmaken van deze transitie omdat we er intrinsiek van overtuigd zijn dat dit de juiste richting is voor al onze stakeholders. En voor onze planeet.

Viod veren

EEN EVOLUTIONAIRE BENADERING NAAR 2030:

We volgen een evolutionaire stapsgewijze aanpak door koolstofneutraliteit te integreren in de Alcomex-strategie. Onze doelen zijn in lijn met de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs. We streven naar een jaarlijkse reductie van 5% van de CO2-voetafdruk voor de Alcomex Group. Het definieert de volgende stappen.

  1. Hoe: Koolstofneutraliteit wordt bereikt door onze koolstofvoetafdruk2 te berekenen en deze tot nul terug te brengen door een combinatie van interne efficiëntiemaatregelen en door externe emissiereductieprojecten te ondersteunen< /li>
  2. Meting: Verzamel gegevens voor alle bedrijven en bereken de CO2-uitstoot.
  3. Definieer: Definieer welk onderdeel van Alcomex we in de loop van de tijd CO2-neutraal willen maken (voor- en nadelen).
  4. Doel: focussen op CO2-neutraal worden per bedrijf door netto nulemissie te bereiken.
  5. Verminderen: bereik interne emissiereducties, bijvoorbeeld door programma’s voor energie-efficiëntie.
  6. Communiceren: Communiceer een duidelijk en geloofwaardig verhaal over de klimaatacties aan alle belanghebbenden en zorg voor een grondige opvolging van de resultaten.
Viod veren

PLANNEN EN ACTIES:

Hoewel we een evolutionaire aanpak hebben, zijn we in 2019 al begonnen met het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk van Alcomex voor alle bedrijven in 2018, 2019 en 2020. Er zijn al plannen om dit te verminderen.

Viod veren

REEDS GEDAAN: BOMEN PLANTEN!

Het meten van de Alcomex CO2 uitstoot voor 2019 is gedaan met de tools van Climate Neutral Group. Ze publiceerden een voortgangsrapport voor 2019, waarna Alcomex de CO2-uitstoot van 2019 compenseerde door 6.800 bomen te planten in Spanje en Texas, in samenwerking met ‘Land Life Company’ (landlifecompany.com), een organisatie met een missie om 2 miljard hectare aangetast land in de wereld te herstellen door bomen te planten om CO2 om te zetten in bossen en koolstof uit de atmosfeer te verwijderen.

We begrijpen dat er veel te doen en te bereiken is, maar we zijn blij dat we met deskundige ondersteuning de Alcomex Climate Journey zijn aangegaan! Bewustwording creëren, meten, plannen, verbeteren en implementeren! We nodigen je uit om met ons mee te doen en samen deze nieuwe duurzame economie te realiseren.

Viod veren