Viod veren image

Alcomex overname

Viod veren

Oktober 18, 2019
VIOD is onderdeel geworden van de Alcomex Groep.

Op 18 oktober heeft er een belangrijke overdracht plaatsgevonden. VIOD Verenfabriek B.V. is onderdeel geworden van de Alcomex Groep. Wij blijven algemeen directeur van VIOD Verenfabriek B.V.. Wij zijn erg verheugd dat VIOD de Alcomex Groep gaat versterken.

VIOD zal, als volledig zelfstandige onderneming binnen de Alcomex groep, een mooie toekomst tegemoet gaan, met instandhouding van organisatie, locatie en naam.

Dat er een overdracht bij VIOD zou gaan plaatsvinden in de komende jaren lag min of meer voor de hand nadat wij respectievelijk 37 jaar en 20 jaar VIOD hebben uitgebouwd tot wat het nu is. Omdat er geen natuurlijke opvolging is binnen onze families willen wij op termijn de verantwoordelijkheid overdragen voor een verdere expansie en internationalisering van VIOD.

Het is onze voorkeur geweest VIOD over te laten nemen door een internationaal opererend Nederlands verenbedrijf dat complementair is aan VIOD, waardoor er een sterke combinatie ontstaat met meerwaarde en zekerheid voor medewerkers, klanten en leveranciers. De combinatie van Alcomex en VIOD is sterk omdat beide bedrijven elkaar zeer goed aanvullen met betrekking tot zowel technische- en productiekennis als de product markt combinaties waarin zij actief zijn.

De Alcomex Groep is internationaal actief met verkoop- en distributiecentra in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië, Oostenrijk, Polen, Roemenië en Slowakije.

Conrad Hietink en Jelle van Vliet van Alcomex kennen wij nu enige tijd en wij zijn ervan overtuigd dat zij VIOD samen met ons verder zullen brengen, met respect voor alle relaties en alles wat tot heden is gerealiseerd.

Zelf blijven wij de komende jaren actief betrokken bij VIOD, om zo de overdracht goed en degelijk te laten verlopen en VIOD samen verder uit te bouwen.

Hoewel dit voor ons geen afscheidsbrief is, willen wij wel alvast een woord van dank uitspreken naar iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van VIOD. Vanzelfsprekend willen wij tevens niet onvermeld laten dat VIOD is opgebouwd dankzij de inzet en hulp van medewerkers, klanten, leveranciers en overige zakenrelaties. Wij willen nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor die betrokkenheid.

Wij kijken met vertrouwen uit naar de toekomst en naar een succesvolle samenwerking met al onze relaties en met Alcomex. Meer informatie over Alcomex is te vinden op www.alcomex.nl.

Ben van Nieuwkerk en Barrie Goenee

Alcomex